மஜா மல்லிகா கதைகள் 88

இந்தப் பகுதிக்கு வந்து குவிந்துள்ள கேள்விகளின் எண்ணிக்கையை பார்த்து அசந்துவிட்டேன். ஆனால் அவை பெரும்பாலும் மிக சாதாரணமானவையாகவும் பொதுவானதாகவும் இருந்தன. “சுன்னியின் நீளம் குறைவாக உள்ளது.—நான் அடிக்கடி கை முட்டி அடிக்கிறேன். – பெண்ணை ஓழ்ப்பது எப்படி”இப்படித்தான் பெரும்பாலும் சுவை அற்றவையாக இருக்கின்றன. மேலே என்னால் தேர்வு செய்யப்பட்ட கேள்விகளைப் பாருங்கள். இவை போல சுவையாக இருந்தால் தான் இப்பகுதியில் இடம் பெறும். என் மெயில் இன்பாக்ஸ் மட்டும் நிரம்பினால் போதாது—கேள்விகளைப் படிக்கும்போதே என்னோட ‘இன்பாக்ஸ்’ சுரந்து வழிய வேண்டும். புரியுதா— அப்புறம் ஒரு விஷயம் மெயில்களுக்கு நேரடியான பதிலை உங்களது மெயிலில் எதிர்பார்க்காதீர்கள் . மஜா மல்லிகா 24 2009 4 00 மஜா மல்லிகாவிடம் கேளுங்கள். 2.0 . .