மஜா மல்லிகா கதைகள் 84

— காமராணியே என் காதலர்களில் இருவர் நான் மென்சஸாக இருக்கும் போது என்னை ஓக்க ரொம்ப ஆசைப் படுகிறார்கள். எனக்கும் ஆசையாகத் தான் இருக்கு. ஆனால் என் உறவுக்காரப் பெண் ஒருத்தி முன்பு ஒரு முறை தூரமாக இருக்கும்போது ஓத்தால் ஆணுக்கு ஜன்னி வந்து இறந்து விடுவான் என்று சொல்லியிருக்கிறாள். அது சரியா- எனக்கு ஆசையாகவும் இருக்கு. பயமாகவும் இருக்கு. என் குழப்பத்தை தீர்த்து வை மல்லிகா. ___உஷா ராணி ஆஹா “என் காதலர்களில் இருவர்”—எவ்வளவு கவிதை நயமான வார்த்தைகள்- மூன்று வார்த்தைகளில் ஒரு முழுக் காவியமே மறைந்துள்ளது. சரி விஷயத்துக்கு வருவோம். தூரமாக இருக்கும்போது ஓத்தால் ஆணுக்கு ஜன்னி வந்து இறந்து விடுவான் என்பது ஒரு முட்டாள் தனமான மூட நம்பிக்கை. ஹைஜின் பற்றி சற்று அக்கறை எடுத்துக் கொண்டு தூரமாக இருக்கும்போது ஓத்தால் எந்த பிர்ச்சினையும் இல்லை. உண்மையில் மென்சஸாக இருக்கும் போது புண்டையின் உட்புறத்தில் இருக்கும் கூடுதலான கதகதப்பு கூடுதலான வழவழப்பு ஓக்கும் போது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அதிகமான இன்பத்தையே அளிக்கிறது. நான் பல நண்பர்களுடன் நான் தூரமாக இருக்கும் போது என் ஈரமான புண்டையில் ஓத்திருக்கிறேன். எனவே உஷாராணி நீ எந்த பயமும் இல்லாமல் தூரமாக இருக்கும்போது புண்டையை தொறந்துகாட்டி ஓழும்மா. 19 2009 4 00 மஜா மல்லிகாவிடம் கேளுங்கள். 2.0 . .