வீட்டுக்காரன்-வேலைக்காரி அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 410

அனுப்பியவர் ரகுராமன் அந்த வீட்டுக்காரன் வேலைக்காரியுடன் ஜாலியாக இருந்தான் …. அப்போ சொன்னான் புஷ்பா நீ ரொம்ப நல்ல இருக்கே …. செக்ஸியா வேறே இருக்கே …. உண்மையை சொல்ல போனால் என் மனைவியை விட நீ நல்ல இருக்கே …. புஷ்பா இது எனக்கு முன்னாலேயே தெரியும் …. நம்மா டிரைவர் ஆறுமுகம் அடிக்கடி இதையேதான் சொல்லுவான் …. …. 3 3 4 2012 7 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….