Asaiva? Na?kaichuvai Neera?m Tamil A Jokes 286

Mutthu Tha?n Ma?naivi Ka?lla?kkaatha?la?n Vaitthiruppa?thai Arinthu Rompa? Kopa?ppa?ddaan
Oru Thuppaakki Sudupa?va?nai Kaasu Kodutthu Adiyaalaaka? Alaitthu Va?nthu Arai Mail Thoora?tthil Putha?rka?lukkida?yee Olinthu Kondaarka?l Mutthuvum Thuppaakki Sudupa?va?num
Thuppaakkiyil Tholainokki deleskop Va?liyee Veeddu Jannalai Paartthaan Adiyaal
enna? Theriyuthu- Enraan Mutthu
un Pondaddiyum Oru Aalum Jaaliyaa Irukkaanga? Enraan Adiyaal
en Pondaddiya? Muka?tthila?yum Antha? Aalai Sunniyilaiyum Sudu Enraan Mutthu
athukku Oru Thoddaa Pothumee Enraanaam Adiyaal
25 2009 8 00 Asaiva Nakaichuvai Neeram
2
0