மஜா மல்லிகா கதைகள் 301

— 8230 8230 8230 8230 8230 8230 8230 . உன்னிடம் ஒரு கேள்வி 8212 ஒரு பெண் தன்னை ஓக்க விரும்பும் காதலனிடம் எப்படியெல்லாம் தன் புண்டையைக் காண்பித்து அவனுக்கு வெறியேற்றி ஓக்க விடலாம் என்பதை விரிவாகச் சொல்லுடி என் ஆசைத் தேவடியா. _____________”சுன்னிதாஸ்ரீ” “புண்டை விரி புராணம்” தொடர்கிறது இன்றும் 8230 .. காமவல்லிகள் எப்படியெல்லாம் காட்டுகிறார்கள் இன்னும் சிறப்பாக எப்படிக் காட்டலாம் என்று தொடர்ந்து பார்க்கலாம் 8230 46 இது எதுல வேணும்னாலும் ஓத்துக்கோ என்று சாய்ஸ் கொடுப்பது. ஒரு நிலைக் கண்ணாடியின் முன் நின்று கொண்டு காண்பித்தால் உன் காதலனுக்கு உன் பூசணிக்குண்டி நேரடியாகவும் உன் புண்டை அழகு கண்ணாடியிலும் தெரிய “என்ன மச்சான் உனக்கு எது வேணும் எதுல வேணும்னாலும் ஓத்துக்கோ” என்று சொன்னால் அவனுக்கு எவ்வளவு வெறி வரும். 47 அடர்ந்த மயிர்ப்புண்டை உள்ள அழகிகள் இது போல காலை உயர்த்திப் பிடித்து இடுக்கில் பொச்செனப் பரவியுள்ள் மயிரையும் விரிந்த ஓட்டையையும் காண்பித்து ஓக்கச் சொல்ல்லாம். 48 இதில் இந்த மயிரழகி தன் மயிரை விரித்து ஓட்டையைக் காட்டி உள்ளே விட்டு ஆட்டச் சொல்கிறாள். உனக்கும் இது போல கொத்துமயிர் இருந்தால் செய்து பார்க்கலாம். 49 கோரைப்புல் போல சிலிர்த்துக் கொண்டிருக்கும் மயிரை இழுத்துக் காண்பித்து “வா என் புண்டை மயிரை மேய வா என் மயிரைத் தின்ன வா” என்று அழைத்தால் காதலனுக்கு சுன்னி கடப்பாரை போல ஆகி விடும். 50 காதலன் சேரில் உட்கார்ந்திருக்க அவனுக்கு முன்னால் தரையில் படுத்து காலைப் பாளமாக விரித்து நன்றாக ஷேவ் செய்யப்பட்ட கரும்புண்டையைக் காண்பிக்கிறாள் இந்த இலங்கை அழகி தேன்மதி. நாளைக்குப் பார்ப்போமே மிச்சப் புண்டைகளை 8230 8230 . 10 2011 8 00 மஜா மல்லிகாவிடம் கேளுங்கள். 2.0 . .