முலைகள் மொத்தம் எத்தனை வகைப்படும் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 395

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா இருபது வயதுகளில் முலைகள் ஆப்பிள் பழம் மாதிரி உருண்டையாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கும் …. முப்பதுகளில் பெண்களின் முலைகள் ஆரஞ்சுப்பழங்கள் போல இருக்கும் …. உருண்டையாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் உறுதி குறைந்து விடும் …. நாற்பதுகளில் பெண்களின் முலைகள் வெங்காயம் போல இருக்கும் …. எப்படீன்னு கேக்குறீங்களா- பார்த்தாலே போதும் கண்ணுல தண்ணி வந்துடும் …. …. 16 2012 11 38 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….