மஜா மல்லிகா கதைகள் 305

— 8230 8230 8230 8230 8230 8230 8230 . உன்னிடம் ஒரு கேள்வி 8212 ஒரு பெண் தன்னை ஓக்க விரும்பும் காதலனிடம் எப்படியெல்லாம் தன் புண்டையைக் காண்பித்து அவனுக்கு வெறியேற்றி ஓக்க விடலாம் என்பதை விரிவாகச் சொல்லுடி என் ஆசைத் தேவடியா. _____________”சுன்னிதாஸ்ரீ” “புண்டை விரி புராணம்” தொடர்கிறது இன்றும் 8230 .. காமவல்லிகள் எப்படியெல்லாம் காட்டுகிறார்கள் இன்னும் சிறப்பாக எப்படிக் காட்டலாம் என்று தொடர்ந்து பார்க்கலாம் 8230 66 நின்றபடியே காதலன் ஓக்க விரும்பினால் இதுபோல அம்மணமாக நின்று தொடையை அகட்டி வைத்து புண்டையை இரு கைவிரல்களாலும் விரித்துப் பிடித்தப்டி நின்று கொண்டு “சீக்கிரம் வந்து ஏறுடா” என்று சொல்லிப்பாரேன். உன் குண்டியை இருகையாலும் பிடித்துக் கொண்டு உன் கூதிவழிய வழியக் குத்துவான். 67 காதலன் சுன்னி தடிமனாக இருந்தால் இது போல சேரில் குண்டியை முன்னுக்கு கொண்டு வந்து இருகையாலும் இரண்டு பாதங்களையும் பிடித்து அகல விரித்துக் கொண்டு புண்டையைக் காண்பித்தால் தடிமனான சுன்னி சற்று எளிதாக உன் புண்டையில் நுழையும். 68 ஒருக்களித்துப் படுத்து ஒரு காலை மட்டும் சீலிங்கை நோக்கி செங்குத்தாக நீட்டிக் கொண்டு புண்டையைக் காண்பித்தால் உன் ஆளின் சுன்னியும் செங்குத்தாக நீட்டிக்கொண்டு ஓக்க வரும். 69 கட்டிலில் குப்புறப்படுத்து கொஞ்சமாக குண்டியை உயர்த்தி தொடைகளை சேர்த்து வைத்தபடி மயிர் அடைந்த கூதி இடுக்கையும் கரும் அக்குளையும் காட்டி கண்ணாலேயே அழைக்கலாம். 70 காதலன் நின்றநிலையிலேயே குத்துவதற்கு இந்த நிலை சரியாக இருக்கும். நீ ஒரு ஸ்டூலில் உட்கார்ந்து காலை விரித்துக் கொண்டு இருகையாலும் பொச்சைப் பொளந்து சிவந்த கூதி ஓட்டையைக் காட்டலாம். நாளைக்குப் பார்ப்போமே மிச்சப் புண்டைகளை 8230 8230 .. 18 2011 10 00 மஜா மல்லிகாவிடம் கேளுங்கள். 2.0 . .