மஜா மல்லிகா கதைகள் 119

— எங்கள் இனிய ராணி மல்லிகா முன்பு ஒருமுறை ஓக்கும் விதங்கள் பற்றிக் கேட்டிருந்த போது ஒரு சில வகைகளை மட்டும் வரி ஓவியங்களாக வெளியிட்டிருந்தாய். இதனை மல்லிகாவிடம் எதிர்பார்க்கவில்லை. மல்லிகா ப்ளீஸ் உன்னால் முடியும் மல்லிகா விதம் விதமாக ஓக்கும் நிலைகளை விரிவாக புகைப்படங்களுடன் வெளியிடும்மா. இதனை மிக ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறோம். ________ புஷ்பராஜ் இன்பாதேவி நேற்றைய தொடர்ச்சி.. 056 ஸ்ரீதேவி கட்டிலில் தவழ்ந்த நிலையில் குண்டியை உயர்த்திக் காண்பிக்க அவளது காதலன் காளை மாடு ஏறுவது போல அவள் மீது ஏறி தன் விறைத்த பூளை அவளது டைட்டான குண்டியில் விட்டு சூத்தடிக்கும் இந்த நிலைக்கு “காளை மாடு சூத்தடிக்கிறது” என்று பெயர். 057 இங்கே சாந்தி தன் இரு கால்களையும் தூக்கி ஒன்றாக சேர்த்துப் பிடித்துக் கொண்டு குண்டியைக் காண்பிக்க அவள் புருஷன் தன் சுன்னியை அவள் சூத்தில் திணித்து ஓக்கிறான். இதனை “டைட்டான சூத்தடிப்பு” எனலாம். 058 வேலைக்காரி சுமதி தன் அழகிய உடம்பை அம்மணமாக விரித்துக் கொண்டு கிடந்தபடி தொடைகளைப் பாளமாக விரித்துக் காண்பிக்க அவள் புண்டைக்கு கீழே சுமதியின் குண்டி ஓட்டையில் தன் சுன்னியை ஆழமாக விட்டு வீட்டுக்காரப் பையன் அவளை சூத்தடிக்கிறான். இதனை “மல்லாத்திப் போட்டு சூத்துல ஓக்கிறது” எனலாம். 059 ஓழ் வெறி கொண்ட மங்கையர்க்கரசி திறந்த வெளியில் தன் கள்ளப்புருஷன் மல்லாக்க்க் கிடக்க அவன் பூளைத் தன் குண்டி ஓட்டைக்குள் விட்டுக் கொண்டு அவளே மேலே ஏறி சூத்தடித்துக் கொள்ளும் இந்த நிலைக்கு “நானே சூத்தடிக்கிறேன்” என்ற பெயர். 060 ஓழ் வெறி பிடித்த கல்யாணி ஆண்ட்டி புருஷன் வீட்டில் இல்லாத போது சின்ன வயசு சமையற்காரனுடன் ஓக்கிறாள். கட்டிலில் குப்புறப்படுத்துக்கொண்டு இடுப்பை உயர்த்தி குண்டியை தூக்கலாக்க் காட்ட அவன் பூளை சூத்தில் ஆழமாக விட்டுக் கொண்டு அவள் குண்டியில் ஓக்கிறான். இதற்கு “தூக்கிப் பிடிச்சு சூத்துல ஓக்கிறது” என்று பெயர். 061 கருப்பழகி கல்பனா அம்மணமாகப் படுத்து தன் தொடைகள் முலைகளின் அழுந்துமாறு தூக்கிப் பிடித்து விரித்துக் காண்பிக்க அவள் காதலன் அவளது டைட்டான குண்டி ஓட்டையில் பூளை விட்டு சூத்தடிக்கும் இந்த நிலைக்கு “என் சூத்து உனக்குத் தான்” என்று பெயர். இதிலயே இன்னும் மிச்சமிருக்குங்க. அதை நாளைக்குப் பார்ப்போமே 8230 8230 8230 8230 8230 8230 மஜா மல்லிகா 1 2010 6 00 மஜா மல்லிகாவிடம் கேளுங்கள். 2.0 . .