அன்றும் இன்றும் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 467

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா காதலிக்கும் மனைவிக்கும் என்ன வித்தியாசம்- இருபது கிலோ …. காதலனுக்கும் கணவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்- இருபது நிமிடங்கள் …. …. …. 25 2012 7 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….