சொரி நோய் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 508

சோமு டாக்டர் என் மகனுக்கு சுண்ணியில சொறி இருக்கு …. டாக் சரி அவனை இங்கே கூட்டி வாங்க சோமு டாக்டர் அவன் எங்க வேலைக்காரிகூட ஓத்திருக்கிறான் டாக் சரி அவளையும் கூட்டி வாங்க சோமு டாக்டர் நானும் வேலைக்காரிகூட ஒத்தேன் …. எனக்கும் லேசா அரிக்குது டாக் சரி உங்களுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் …. சோமு நான் என் பொண்டாட்டிகூடவும் ஓத்திருக்கிறேன் டாக் அட சைய்… நம்ம எல்லோருக்கும் அந்தச் சொறி இருக்கு 1 2012 8 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….