எஸ். எம். எஸ்-2 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 447

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா எஸ் …. எம் …. எஸ்-1 காதலி உன்னை உயிரை விட அதிகமாக நேசிக்கிறேன் காதலன் ஏய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொறுத்து எஸ் …. எம் …. எஸ் அனுப்புறேன் …. சும்மா இரு காதலி என் விரல்களுக்கு இடையே இருக்கும் இடைவெளி உன் விரல்களுக்காகத்தான் காத்திருக்கின்றன காதலன் அஞ்சு நிமிஷம் பொறுத்திரு பிளீஸ் காதலி நீ சிரித்துகொண்டிருந்தால் உன் புன்னகையை எனக்கு அனுப்பு நீ தூக்கத்தில் இருந்தால் உன் கனவை அனுப்பு நீ அழுதுகொண்டிருந்தால் உன் கண்ணீரை அனுப்பு காதலன் நான் பாத்ரூமில் ஆய் போய்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ சொல்லு எதை அனுப்ப- 5 2012 8 46 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….