உங்க பேர் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 390

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சந்தித்து பேசிக்கொண்டார்கள் …. ஆண் உங்க பேர் என்ன- பெண் தேன்மொழி ஆண் நல்ல பேர் யார் வெச்சது- பெண் நானே எனக்கு வெச்சிகிட்ட பேர் ஆண் ஏன் தேன்மொழின்னு பேர் வெச்சுகிட்டீங்க- பெண் எனக்கு தேனும் பிடிக்கும் என் மொழியும் பிடிக்கும் அதுதான் …. உங்க பேர் என்ன- ஆண் விஸ்கிஓள் …. 3 3 11 2012 7 33 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….