Maaman Magal Asaiva Nakaichuvai Neeram Tamil A Jokes 181

Anuppiyavar Musthapaa Singappoor! En Maaman Magal Ennidam Eey En Jocketdai Kaladdi Eridaa Maaman Makalaachee Mira Mudiyumaa- Kaladdi Kilee Veesineen!
Aval Marupadi Peesinaal seekkiram En Braavai Kaladdudaa! Braavaiyum Avilttheen! Aval Leesaaka Muraichapadi en Jattiya Yaaru Kaladduvaa- Ellaatthaiyum Sollanumaa Unakku- Aval Sonnapadi Kaladdineen
Aval Kadaisiyaaka inimeel En Thuniyai Ellaam Poddukiddu Kannaadi Munnaal Ninnu Alaku Paarkkaathee! Nalla Daakdaraa Poyi Paaru! Asaiva Nakaichuvai Neeram 20 2010 5 00 Asaiva Nakaichuvai Neeram
2
0