அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 370

அனுப்பியவர் ரகுராமன் இரண்டு பெண்கள் பேசி கொண்டார்கள் …. டி ஒரு முடியாத காரியம் பற்றி சொல்லு …. ஆனால் அது செக்ஸ் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் …. முதல் பெண் ஒரு பிள்ளைதாச்சி பெண்ணை நானோ காரில் ஏற்றிக்கொண்டு போக முடியாது …. சரி …. நீ ஒன்னு சொல்லு …. ரெண்டாவது பெண் அந்த பெண்ணை நானோ காரில் ஏற்றி பிள்ளைதாச்சி ஆக்க முடியாது …. …. 8211 அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருடம் ஆகிறது …. தன் பெண்டாட்டியிடம் டார்லிங் …. என்னை பத்தி பெருமையா ஏதாவது சொல்லு …. செக்ஸியா இருக்கணும் …. கோவமும் வரணும் …. சொல்லு கண்ணு …. அவள் போங்க வெக்கமா இருக்கு …. உங்களுக்கு நாலு நிமிசத்தில் தண்ணி கயண்டு விடும் …. ஆனால் உங்க தம்பிக்கு எட்டு நிமிழம் ஆனாலும் வரவே வராது …. 21 2011 8 18 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….