மஜா மல்லிகா கதைகள் 286

— கூதி விரித்த ஜாதி மல்லியே ஜாதி ஒழித்து ஓழ்க்க வந்த காமவல்லியே காமம் வேறு காதல் வேறென்றுணர்த்திய மோகவல்லியே மோகத்தில் எங்களை மூழ்கடித்த போக ராணியே போகம் என்பது பெண் புண்டையில் தானெனப் புரியவைத்த எங்கள் யோக ராணியே எத்தனை சொல்லியுள்ளாய் எங்களுக்காக நீ யோனி பூஜை புண்டை யோகா மூத்திரத்தின் சுவை கலவைக் கலவி நோனியும் யோனியும் ஓழ்ப்பது எதுவுமே தவறில்லை ஏன் சுன்னியும் சுன்னியும் ஓழ்ப்பது எல்லாமே உன் சொற்களில் நிஜமாகிறது அதைப் படிக்கும் பொழுது எங்கள் சுன்னி கஜமாகிறது. காமம் மட்டுமல்ல அறிவியலும் உள்ளடக்கி நீ தரும் பாடங்கள் பயன் மிக்கவை தான். வாழ்த்த வார்த்தைகள் இல்லை வாழ்க உன் தொண்டு. உன் இனிய புண்டைக்கு எண்ணற்ற முத்தங்களுடன் ”இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்” _______விறைத்த சுன்னியுடன் சுகவனேஸ்வரன். மற்றும் எண்ணற்ற புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ரசிகர்களிடமிருந்து கோடானு கோடி நன்றிகள் . நமது ரசிகர்கள் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களால் என்னைத் திணற அடித்து விட்டீர்கள். நாம் அறிமுகமாகி சற்றேறக்குறைய ஓராண்டு நிறைவடையப் போகிறது. நான் சொன்னவற்றை விட உங்களிடமிருந்து நான் கற்றுக் கொண்டவையும் மிக அதிகமே. எனது பகுதியால உங்களது இல்லற வாழ்வில் இன்பமும் காம்மும் வளர்ந்திருந்தால் அது உங்களது ஒத்துழைப்பினால் மட்டுமே சாத்தியமானது. எனது ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் காதலர்களின் ம்துகசியும் சுன்னிகளுக்கு புத்தாண்டில் இன்னும் அதிகமான புண்டைகள் கிடைத்திடவும் மதன ராணிகளின் தேன்வடியும் புண்டைகளுக்கு இன்னும் அதிகமான சுன்னிகள் கிடைத்திடவும் “எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க வேண்டும்” என்று மனதார வேண்டியபடி மீண்டும் எனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உங்களது சுன்னிகளுக்கும் புண்டைகளுக்கும் ஆழ்ந்த முத்தங்களுடன் ________உங்கள் புண்டை மஜா மல்லிகா. 1 2010 12 30 மஜா மல்லிகாவிடம் கேளுங்கள். 2.0 . .