படகிலே படு அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 476

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா காசி வாயெல்லாம் பல்லோடு காசி பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்தான் …. மாசி என்ன காசி ஒரே சிரிச்ச முகமா இருக்கே என்ன ஆச்சு- காசி நேத்து என் மோட்டார் படகை தொடச்சுகிட்டு இருந்தேனா ஒரு சரியான கேரளக்கட்டையை பார்த்தேன் …. அவ கேட்டா என்னை படகிலே கூட்டிப் போறீங்களா ன்னு …. அவள் நடுக்கடலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயி இன்ஜினை நிறுத்திட்டேன் …. 8216 என்னை ஓக்கிறீயா இல்ல நீந்தி திரும்பிப் போறீயா 8217 ன்னு கேட்டான் …. ஹஹஅஹா …. …. அவளுக்கு நீச்சல் தெரியாதாம் சில நாட்கள் கழித்து மறுபடியும் காசி ஒரு பெரிய சிரிப்போடு மாசி அருகே வந்து உட்கார்ந்தான் …. மாசி இன்னைக்கும் என்னடா ஒரே சிரிப்போட வர்றே- காசி நேத்து என் மோட்டார் படகை தொடச்சுகிட்டு இருந்தேனா ஒரு சரியான ஆந்திரா கட்டையை பார்த்தேன் …. அவ கேட்டா என்னை படகிலே கூட்டிப் போறீங்களா ன்னு …. அவள் நடுக்கடலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயி இன்ஜினை நிறுத்திட்டேன் …. 8216 என்னை ஓக்கிறீயா இல்ல நீந்தி திரும்பிப் போறீயா 8217 ன்னு கேட்டான் …. ஹஹஅஹா …. …. அவளுக்கு நீச்சல் தெரியாதாம் சில நாட்கள் கழித்து காசி சோகமாக வந்து உட்கார்ந்தான் …. மாசி என்னடா இன்னைக்கு சோகமா இருக்கே- காசி நேத்து என் மோட்டார் படகை தொடச்சுகிட்டு இருந்தேனா ஒரு சரியான தமிழ் நாட்டுக் கட்டையை பார்த்தேன் …. அவ கேட்டா என்னை படகிலே கூட்டிப் போறீங்களா ன்னு …. அவள் நடுக்கடலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயி இன்ஜினை நிறுத்திட்டேன் …. 8216 என்னை ஓக்கிறீயா இல்ல நீந்தி திரும்பிப் போறீயா 8217 ன்னு கேட்டான் …. அவ சேலையைத் தூக்கினா உள்ளே ஒரு பூளு பெரிய பூளு …. …. ஐயோ …. …. எனக்கும் நீச்சல் தெரியாது …. 3 2012 7 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….