69 தெரியும்… அது என்ன 68 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 504

கணவன் ஏண்டி 69 செய்யலாமா- மனைவி அது பொரடிக்குதுங்க …. …. கணவன் அப்ப 68 செய்ய்யலாம் மனைவி அது என்ன 68- கணவன் நீ என்னை ஊம்பு …. நான் காசு தர்றேன் …. 16 2012 6 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….