வதந்தியை போன்ற பூல் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 400

அனுப்பியவர் அனாமிகா நான்கு அழகான பெண்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் …. அப்போது அவர்களுடைய பேச்சு அவர்கள் கணவர்களுடைய பூலை பற்றி திரும்பியது …. முதல் பெண் என் கணவருடைய பூல் ஒரு ஜென்டில்மேன் போன்றது 8211 நான் ரூமுக்குள் செல்லும்போதே விரைத்துக்கொள்ளும் …. இரண்டாவது பெண் என் கணவருடைய பூல் ஒரு ஆர்மி சோல்ஜர் போன்றது 8211 அது எந்த பக்கம் தாக்கும் என்றே தெரியாது 8211 புண்டையிலா இல்லை சூத்திலா எங்கு வேண்டுமானாலும் இடிக்கும் …. மூன்றாவது பெண் என் கணவருடைய பூல் ஒரு திரை அரங்கு திரை சீலை போன்றது 8211 இரண்டு மணி நேரம் கண்ணீர் கதறல் அன்பு ஆட்டம் சண்டை என்று போட்டு தாக்கிவிட்டு தொங்கிவிடும் …. நான்காவது பெண் என் கணவருடைய பூல் ஒரு வதந்தியை போன்றது 8211 எதனை பேர் இருந்தாலும் அது எல்லோர் வாயிலும் ஒரே நேரத்தில் இருக்கும் அவ்வளவு பெரியது அவ்வளவு வேகமானது …. …. …. 22 2012 6 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….