உறுப்புகளின் பிரச்சனை அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 382

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா ஒரு மனிதனின் உடல் உறுப்புக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று பேசிக்கொண்டன …. கண் சொன்னது இந்த ஆள் சுத்த மோசம் …. எனக்கு வலிக்கிற வரைக்கும் தூங்கவே விடமாட்டான் …. இதயம் சொன்னது இது பரவாயில்லை தூங்கும்போது கூட என்னை நிறுத்தாமல் வேலை வாங்குகிறான் சுண்ணி சொன்னது இதெல்லாம் எவ்வளவோ பரவாயில்லை …. தினமும் நான் வாந்தி எடுக்கிற வரைக்கும் என்னை தண்டால் எடுக்க வெக்கிறான் …. 2 2012 7 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….