கல்யாணம் பண்ணது தப்பா போச்சு-3 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 403

எழுதியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா இவரை கல்யாணம் பண்ணது தப்பா போச்சு என்று புலம்புவதில் பல நகைச்சுவையான காரணங்கள் உள்ளன …. அந்த கோணத்தில் சில நகைச்சுவைகள் எழுதுகிறேன் …. இந்த கோணத்தில் முந்தைய நகைச்சுவைகளை கீழே பார்க்கலாம் கல்யாணம் பண்ணது தப்பா போச்சு-1 கல்யாணம் பண்ணது தப்பா போச்சு-2 முதலாமவள் பரோட்டா மாஸ்டரை கல்யாணம் பண்ணினது தப்பா போச்சுடி இரண்டாமவள் ஏண்டீ என்ன ஆச்சு- முதலாமவள் பின்ன என்னடி …. நல்லா கசக்குறான் பிசையுறான் ஆனா சால்னா மட்டும் ஊத்த மாட்டேங்குறான் டி 28 2012 6 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….