விந்துக்கள் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 356

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா இரண்டு விந்துக்கள் பேசிக்கொண்டன …. முதல் விந்து எப்படியாவது நான் ஒரு குழந்தையா உருவெடுக்கணும் இரண்டாவது விந்து அதுக்குதான் இவ்வளவு வேகமா நீந்திப் போறீயா- முதல் விந்து ஆமா கருமுட்டையை போய் தொடணும் அதுக்குதான் வேகமா போறேன் இரண்டாவது விந்து நாம இருக்கிறது அவ தொண்டைக்குழியில மச்சி 7 2011 9 22 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….