வெளியூர் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 210

அனுப்பியவர் ராகேஷ் முதல் பெண் அக்க என் புருஷன் நைட் வெளியூர் போறார் கொஞ்சம் என்கூட வந்து படுத்துக்கோங்க அக்கா …. ரெண்டாம் பெண் போடி உனக்கும் உன் புருசனுக்கும் வேற வேலை இல்லை 8 2010 7 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….