சில காமப் பழமொழிகள் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 259

அனுப்பியவர் சூர்யா மரீனாவில் நீந்தி கடலின் ஆழத்தைக் கூட கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் மஜா மல்லிகாவின் கூதியின் ஆழத்தை அறிய முடியாது …. முக்கி முக்கிப் பார்த்தாலும் குஞ்சு நெஞ்சைத் தொடாது …. விக்கி விக்கி பார்த்தாலும் குஞ்சின் கஞ்சி இனிக்காது …. கேக்கிறவன் கேனையனாக இருந்தா எலி தோள் மேல ஏறி காதுல பூளை விட்டு ஆட்டுதும்பான் …. தன் பூளை தானே ஊம்ப முடியாவிடில் மாற்றான் பூளை மண்டியிட்டு ஊம்பவும் …. ஓத்தா இவளை ஓக்கணும் இல்லை இவளை ஓத்தவன் பூளை ஊம்பணும் …. ஓத்தானாம் ஓளு உள்ளே போகலயாம் பூளு …. 8211 – 15 2011 5 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….