அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 280

அசைவ நகைச்சுவை நேரம் அனுப்பியவர் பரசு ஓப்பது எத்தனை வகைப்படும்- ஓப்பது நாலு வகைப்படும் …. அவை கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன …. வீட்டில் ஓத்தல் கல்யாணம் ஆன புதிசுல வீட்டுல எங்கே கிடைச்சாலும் எல்லா ரூமுலியும் ஓப்பது இந்த வகை …. படுக்கை அறையில் ஓத்தல் கல்யாணம் ஆகி கொஞ்ச காலம் ஆனதுக்கு அப்புறம் படுக்கை அறையில் மட்டுமே ஒப்பீர்கள் …. ஹாலில் ஓத்தல் கல்யாணம் ஆகி பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் ஒருவரை ஒருவர் ஹாலில் கடக்கும் பொது ஒத்தா …. …. சனியனே என்று முனகுவீர்களே அது இந்த வகை …. கோர்டில் ஓத்தல் உங்கள் மனைவியும் அவள் வக்கீலும் சேர்ந்து உன் மேல் ஜீவனாம்சம் வழக்கு போட்டு உன்னிடம் ஒரு பைசா கூட விடாமல் ஓப்பார்களே இது தான் சிறந்த வகை …. 14 2009 8 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….