பஸ்ஸில் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 239

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா பஸ்ஸில் …. …. பெண் அண்ணே இடிச்சுகிட்டே நிக்காதீங்க கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க …. ஆண் சரி தள்ளி நிக்கிறேன் …. ஆனா நான் உன் அண்ணன் இல்லை …. எங்கப்பா உங்கம்மாவை ஓக்கலை …. பெண் தெரியும் ஆனா எங்கப்பா உங்கம்மாவை ஓத்திருக்கார் …. 9 2010 5 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….