மாணவிகள் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 408

அனுப்பியவர் ரகுராமன் ஒரு கணக்கு ஆசிரியை ஒரு கணக்கு பாடத்தை திரும்ப திரும்ப மாணவிகளுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கொண்டு இருந்தார் …. ஒவ்வொரு முறையும் மாணவிகளை பார்த்து அண்டர் ஸ்டாண்ட் அண்டர் ஸ்டாண்ட் என்று கேட்டு கொண்டே வந்தார் …. மாணவிகள் பதில் சொல்ல வில்லை …. ரொம்ப கடுப்பான ஆசிரியை மீண்டும் ஒரு மாணவியை பார்த்து கேட்டாள் …. மேடம் எனக்கு அண்டர்ஸ்டான்ட் ஆக வில்லை என்றாள் …. பொறுமை இழந்த ஆசிரியை ஆமாம் உனக்கு எப்போதுமே அண்டர் ஸ்டாண்ட் ஆகவே ஆகாது என்று எனக்கு தெரியும் என்றார் …. …. 3 29 2012 6 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….