சூடாயிடுச்சு அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 345

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா ஒரு வயதான தாத்தாவும் பாட்டியும் மேஜையில் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் …. பாட்டி என் முலைகள் உங்களைப் பார்த்ததும் சூடாயிடுச்சு …. தாத்தா ஏன் சூடாகாது- ஒரு முலை காப்பி டம்ளர்லயும் இன்னொரு முலை பொங்கலிலும் இருக்கு …. …. 30 2011 7 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….