ஒன்னும் தெரியாத பொண்டாட்டி-2 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 185

அனுப்பியவர் ப்ரில்லாஸ் புருஷன் உன் புண்டை கிளிடோரிஸ் நக்குரதுக்கு நல்லா இருக்குடி பொண்டாட்டி கிளி எப்ப போச்சுங்க என் புண்டைல- பக்கத்துக்கு வீட்டுக்கார் விரல தான புண்டைல விட்டு நோன்டுனாறு புருஷன் —– – பொண்டாட்டி 16 2010 4 59 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….