பன்றி எங்கே அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 89

அனுப்பியவர் டான் ஜூவான் …. இவர் அருமையான காம நகைச்சுவை பலவற்றை நமக்கு தொடர்ந்து அனுப்புபவர் ஒரு ஆட்டை கையில் தூக்கிக்கொண்டு வயலில் தன் மனைவி இருந்த இடத்துக்கு அந்த விவசாயி வருகிறான் …. “இதோ பார் உனக்கு ஒடம்பு சரியில்லேன்னா இந்தப் பண்ணியதான் நான் ஓக்கறேன்” என்றான் …. “அது பண்ணி இல்லீங்க ஆடு” என்று மனைவி திருத்துகிறாள் …. “தெரியும் நான் ஆட்டுகிட்ட தான் பேசிக்கிட்டிருந்தேன் …. …. 8211 உங்கள் விமரிசனங்களை பகுதியில் எழுதினால் எனக்கு உதவியாக இருக்கும் …. செய்வீர்களா- 9 2010 8 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….