சரியான பதில் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 407

எழுதியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா பொண்ணு நாங்க நைட் ஆனா நைட்டி போடுவோம் நீங்க- பையன் நாங்க நைட்டியை தூக்கிட்டு போடுவோம் …. 27 2012 6 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….