மருத்துவர் அஜய் அசைவ நகைச்சுவை தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 324

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா அஜய் என்று ஒரு மருத்துவர் இருந்தார் …. அவர் ஒரு முறை தன் நோயாளியை மயக்க மருந்து கொடுத்து ஓத்துவிட்டார் …. அந்த நேரத்தில் காம வெறியில் ஓத்துவிட்டாலும் பிறகு குற்ற உணர்வால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் …. அவர் மனசாட்சி இரண்டாகப் பிரிந்து தனக்குள்ளேயே பேசிக்கொண்டன முதல் மனசாட்சி அஜய் நீ ஒரு டாக்டர் …. உனக்கு முன்னால் எத்தனையோ டாக்டர்கள் தங்கள் பேஷண்டுகளை ஓத்திருக்கிறார்கள் …. இனிமேல் உருவாகும் மருத்துவர்களில் சிலரும் நோயாளிகளை ஓக்கத்தான் போகிறார்கள் …. அதனால் நீ உன் குற்ற உணர்வை விட்டுவிட்டு வழக்கம்போல வேலையைப் பார் இரண்டாவது மனசாட்சி அஜய் அஜய் நீ ஒரு கேவலமானவன் …. …. நீ ஒரு கால்நடை மருத்துவராச்சே 3 2011 6 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….