நம்ம தளத்துக்கு வந்த நண்பர்கள் பேசிக்கிட்டது

21 Aug 11, 05:21 PM

Venu: Mathu un mulai epdi irukum di.?

21 Aug 11, 05:21 PM

siva: Hai Madhu

21 Aug 11, 05:21 PM

sim: any one like romantic and hot chat

21 Aug 11, 05:22 PM

sim: hiiiiiiiiii

21 Aug 11, 05:22 PM

madhumitha: mobile a chat pandra thaniya tha iruka.why da?

21 Aug 11, 05:22 PM

roshan: mathu r u there

21 Aug 11, 05:22 PM

Venu: Wat’s this sim.?

21 Aug 11, 05:23 PM

siva: Madhu Vade Sexy ah Chat panalam

21 Aug 11, 05:23 PM

sim: hai madhu

21 Aug 11, 05:23 PM

Venu: Mathu i want to ****kkk u di.

21 Aug 11, 05:23 PM

madhumitha: eppati irukum na elarukum mathiri tha

21 Aug 11, 05:24 PM

madhumitha: ya sollu roshan

21 Aug 11, 05:25 PM

Venu: Ne enaku thandi mathu. Va naama thaniya polam pesa

21 Aug 11, 05:26 PM

Venu: Perusa irukuma di.?

21 Aug 11, 05:26 PM

madhumitha: ena da aachu

21 Aug 11, 05:27 PM

Venu: Perusa irukuma di.?

21 Aug 11, 05:28 PM

Venu: Oru ummma thaaaaaa di chlm..?

21 Aug 11, 05:28 PM

madhumitha: illa, sumarana size

21 Aug 11, 05:29 PM

madhumitha: unotathu?

21 Aug 11, 05:30 PM

Sunil: Hi Di mathu umma di

21 Aug 11, 05:31 PM

Venu: Ennodathu mood earuna periya carrot size irukum di.

21 Aug 11, 05:31 PM

Sunil: Un pundaya naan seiren

21 Aug 11, 05:32 PM

madhumitha: nee yaraiyavathu panirukiya?

21 Aug 11, 05:33 PM

Sunil: Mathu nalla pundaya viridi naa okren

21 Aug 11, 05:34 PM

hari: kanji varudu madhu

21 Aug 11, 05:34 PM

hari: madhu un sootha nakkata

21 Aug 11, 05:34 PM

Venu: Innu illa di, thaniya than pannitu iruken.

21 Aug 11, 05:35 PM

madhumitha: venu r u there?

21 Aug 11, 05:35 PM

Sunil: Mathu….

21 Aug 11, 05:37 PM

madhumitha: k.k.sollu da

21 Aug 11, 05:37 PM

hari: mathu koothi munda

21 Aug 11, 05:37 PM

hari: pesudi thevdia munda

21 Aug 11, 05:38 PM

Sunil: Un punda thaan 1st okren di

21 Aug 11, 05:38 PM

jiiva: hi mathu ma

21 Aug 11, 05:39 PM

Venu: S mathu innum yaara pannathu illa. vaa di unna panren di mood eariduchu. Cum quick di vaaaaaaa

21 Aug 11, 05:40 PM

Sunil: Un mulai size enna

21 Aug 11, 05:40 PM

madhumitha: k.venu kelampatta?

21 Aug 11, 05:40 PM

Sunil: Un kundi punda size enna mathu punda

21 Aug 11, 05:41 PM

madhumitha: dai hari mind u r words.

21 Aug 11, 05:42 PM

hari: omala thevdia munda yaru di nee en poola oombudi thevdia munda

21 Aug 11, 05:42 PM

vinodh: venedam sandya vendam intha ulagam thangadu

21 Aug 11, 05:42 PM

hari: un soothu kilinjudum odipoidu

21 Aug 11, 05:43 PM

hari: potta thevdia munda sunni ungammalae ooka podi un appan pooola ooombudi thevdia munda

21 Aug 11, 05:43 PM

madhumitha: venu control na love pandra mood la iruka.apati tha pesara

21 Aug 11, 05:43 PM

hari: sani thevdia koothi munda lavada koothi nara kooothi koothi kilichudum nara punda magalae

21 Aug 11, 05:43 PM

vinodh: machi hari vidatha da avala ava pundaia kili

21 Aug 11, 05:44 PM

Venu: Udane kilambi va di. Unna epdi ookren-nu mattum paaru. Ne pothum nu soldra varaiku unna podren chlm. Aaaaahhhh

21 Aug 11, 05:44 PM

vinodh: machi ava pundila oru piece unaku oru piece enaku

21 Aug 11, 05:45 PM

madhumitha: thu ithalam oru polappu. buy

21 Aug 11, 05:45 PM

vinodh: madu un pundikula nanda vidata

21 Aug 11, 05:46 PM

Venu: K sry sry. Naanum luv mood ku varen. Naama luv speech start panlama thangam.?

21 Aug 11, 05:46 PM

vinodh: iva pathini punda

21 Aug 11, 05:46 PM

hari: ommala lavada munda

21 Aug 11, 05:46 PM

hari: un appan pooola oombudi pathini thevdia muna

21 Aug 11, 05:47 PM

vinodh: sunni ki soodu etharathuku mathumitha nu pera mathitu alayura

21 Aug 11, 05:47 PM

Venu: Thangam i’m so sorry dear….. Pesu chlm. Pls

21 Aug 11, 05:48 PM

madhumitha: hari nee pesuna pechula enaku periods akiruju da eruma madu

21 Aug 11, 05:48 PM

vinodh: thevidiya odu inime intha pakam una paaka koodathu

21 Aug 11, 05:49 PM

vinodh: thevidiya odu inime intha pakam una paaka koodathu

21 Aug 11, 05:49 PM

Venu: Sorry dear ne anupna msg late ah tha pathen. Ini correct pesaren vaa darling.

21 Aug 11, 05:49 PM

hari: pesudi

21 Aug 11, 05:50 PM

hari: omala madumita

21 Aug 11, 05:50 PM

hari: thevdeia munda pesudi

21 Aug 11, 05:51 PM

raja: ennada ippati santa podu sakarinka?

21 Aug 11, 05:51 PM

Venu: Pesa matiya mathu.?

21 Aug 11, 05:52 PM

hari: thevdia munda pesudi

21 Aug 11, 05:52 PM

vinodh: illa mama madumitha nu oru thevidiya

21 Aug 11, 05:53 PM

Venu: Mathu ….,

21 Aug 11, 05:54 PM

madhumitha: venu periods akiruju da konjam time kodu aparama pakalam

21 Aug 11, 05:55 PM

hari: un koothiya nakkanum di vaaddi

21 Aug 11, 05:55 PM

hari: periods na enadi

21 Aug 11, 05:56 PM

vinodh: thevidiya unkita inga vara koodathnu sonen a illiya d

21 Aug 11, 05:56 PM

hari: solludi nara punda

21 Aug 11, 05:57 PM

Venu: R u there mathu.?

21 Aug 11, 05:57 PM

raja: da mapla vitu tholaingada muntaiku atila pudunkirujame.

21 Aug 11, 05:58 PM

vinodh: thevidiya unkita inga vara koodathnu sonen a illiya d

21 Aug 11, 06:00 PM

Venu: Ok dear seekram kulichtu pannitu va.

21 Aug 11, 06:00 PM

madhumitha: venu poda punda vaya avanuga ena kilikranuga ne romance panra

21 Aug 11, 06:01 PM

hari: madhu en sunniya oombudi

21 Aug 11, 06:01 PM

madhumitha: venu poda punda vaya avanuga ena kilikranuga ne romance panra

21 Aug 11, 06:01 PM

madhumitha: venu poda punda vaya avanuga ena kilikranuga ne romance panra

21 Aug 11, 06:01 PM

hari: thevdia petra tirumagalae madhumita

21 Aug 11, 06:02 PM

hari: solludi thevdia munda

21 Aug 11, 06:02 PM

hari: un apan poola oombudi thevdia koothi

21 Aug 11, 06:02 PM

madhumitha: venu 4peru tease pannum pothu oru vartha pesa theriala unakena pundaiki girl chating

21 Aug 11, 06:03 PM

hari: ommala thevdia munda enga pesudi pathini thevdia munda

21 Aug 11, 06:03 PM

hari: ommalal nara koothi

21 Aug 11, 06:03 PM

hari: soothu kiliyapogudu unaku

21 Aug 11, 06:03 PM

madhumitha: hai hari ne seiuda ena

21 Aug 11, 06:04 PM

hari: vaadi poola oombudi

21 Aug 11, 06:04 PM

hari: en sunni kanjiya kudi di

21 Aug 11, 06:04 PM

Venu: Moodu di mathu. Ne hmmm nu sollu avangala tholachren. Bt athuku un mulai ah kaatanum di. Kaatuvya.?

21 Aug 11, 06:05 PM

madhumitha: methuva da

21 Aug 11, 06:05 PM

hari: nara thevdia munda madhu mitha aaaaaaaaaaaaaa kanjiya kudi di un koothiya renda kilikanumdi

21 Aug 11, 06:05 PM

madhumitha: poda punda venu

21 Aug 11, 06:06 PM

hari: madhumita un sootha kaatudi nana nakku podurendi

21 Aug 11, 06:07 PM

madhumitha: imm katren da neethanda aampala venu potta paya

21 Aug 11, 06:08 PM

hari: punda juice taste ah irukudi haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

21 Aug 11, 06:08 PM

madhumitha: nakuda

21 Aug 11, 06:08 PM

madhumitha: nakuda

21 Aug 11, 06:09 PM

hari: un vayala en sunniya vetchu kanjiya oothurendi haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

21 Aug 11, 06:09 PM

madhumitha: nakuda

21 Aug 11, 06:09 PM

hari: madhumita i love u darling

21 Aug 11, 06:09 PM

madhumitha: nanum hari um mater podurom ne line la va

21 Aug 11, 06:09 PM

hari: madhumita thoppula nakkurendi

21 Aug 11, 06:10 PM

Venu: Mathu un mulai ah touch panna vittina , avanuga mudinjanuga tholachruven. Chudi ah kaltu di dear

21 Aug 11, 06:10 PM

hari: un hole kulla nakka vitttu kadhichu urujurendii haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

21 Aug 11, 06:10 PM

hari: madhumita un moothara hole nakki nakki sapdurendi haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

21 Aug 11, 06:12 PM

Venu: Hay na un paruppaye kadichu edukren di va di

21 Aug 11, 06:12 PM

hari: un sootha kadikurendi

21 Aug 11, 06:12 PM

hari: my madhumita my dear unoda body fulla enakudan

21 Aug 11, 06:15 PM

hari: madhumita sootha nakkuren

21 Aug 11, 06:15 PM

Venu: Inga paaru ennodathu evlo perusu aairuchunu. Jatti kilinjruchu di

21 Aug 11, 06:16 PM

hari: madhumita nan jattiyae podala di oru botle kanji varum vaadi chelum

21 Aug 11, 06:17 PM

hari: madhu r u there

21 Aug 11, 06:18 PM

Venu: Mathu pothum di vanthu enna Oombu di

21 Aug 11, 06:19 PM

Venu: Mathu enga kaluva poitiya di

Admin: உங்களுடைய உரையாடல் ரொம்ப சூடா இருந்ததால இத நான் இந்த தளத்துல போஸ்ட் பண்றேன்