பெரிய முதலை அசைவ நகைச்சுவை தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 311

ஜன சந்தடி நிறைந்த அங்காடித் தெருவில் ஒரு கழைக்கூத்தாடி ஒரு பெரிய முதலையை கையிற்றால் கட்டி இழுத்து வந்தான் …. மக்கள் அந்த பெரிய முதலையைப் பார்த்ததும் அப்படியே பயத்தோடு உறைந்து நின்று விட்டனர் …. கழைக்கூத்தாடி சொன்னான் இப்போது நான் ஒரு சாகசம் செய்யப் போகிறேன் …. இந்த முதலையின் வாயைத் திறந்து என் சுண்ணியை அதன் வாய்க்குள்ளே விடுவேன் …. முதலை வாயை மூடிவிடும் …. ஒரு நிமிடம் கழித்து முதலையின் வாயைத் திறந்து என் சுண்ணியை எந்த சேதாரமும் இல்லாமல் வெளியே எடுத்து விடுவேன் …. இதைப் பார்க்கும் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எனக்கு அஞ்சு ரூபாய் கொடுக்கணும் மக்கள் பயத்தோடு சரியென்று தலையை ஆட்டினார்கள் …. கழைக்கூத்தாடி அவன் கைலியை அவிழ்த்து அவன் சுண்ணியை வெளியே எடுத்தான் …. முதலையின் தலையை ஒரு இரும்புக் கம்பியால் டம் என்று அடித்தான் …. முதலை வாய் திறந்தது …. முதலையின் வாய்க்குள் சுண்ணியை விட்டான் …. முதலையும் வாயை மூடிக்கொண்டது …. மக்கள் பதற்றத்தோடு பார்த்துகொண்டிருந்தார்கள் …. ஒரு நிமிடம் கழித்து கழைக்கூத்தாடி முதலையின் தலையில் மறுபடி இரும்புக் கம்பியால் டம் என்று அடித்தான் …. முதலை வாய் திறந்தது …. அவன் சுண்ணியில் ஒரு கீறல் கூட இல்லை …. சிரித்துக் கொண்டே சுண்ணியை வெளியே எடுத்தான் …. மக்கள் ஆரவாரத்துடன் ஆளுக்கு ஐந்து ரூபாய் கொடுத்தார்கள் …. கழைக்கூத்தாடி மறுபடி பேசினான் இதே போல உங்களில் யாராவது செய்தால் நூறு ரூபாய் நான் தருகிறேன் இது ஒரு சவால் எல்லோரும் அமைதியாக இருந்தார்கள் …. ஒரே ஒரு பெண் மட்டும் பேசினாள் நான் செய்கிறேன் ஆனால் இரும்புக் கம்பியால் அடிக்கக் கூடாது 5 2011 6 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….