அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 288

அசைவ நகைச்சுவை நேரம் அனுப்பியவர் கூதி நக்கி முதலிரவு முடிந்த மறு நாள் காலை …. மாப்பிளை கன்னத்தில் கை வைத்துக்கொண்டு உட்கார்ந்து இருந்தான் …. நண்பன் விசாரிக்கிறான் என்னடா ஆச்சு- முதலிரவு சக்சச்ஸ் ஆகலியா- எல்லாம் ஆச்சுடா நான்தான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் அடப்பாவி என்னடா பண்ண- காலய்ல எந்திரிச்ச ஒடனே வழக்கம் போல 1000 ரூபாய எடுத்து அவ கிட்ட நீட்டிபுட்டேன் ஐயயோ அப்புறம் அவ சண்டை போட்டாளா- உகூம் இந்தாங்க மீதின்னு 250௦ ரூபாவ திருப்பி குடுத்தாடா -கூதி நக்கி தமிழ் அசைவ நகைச்சுவை தமிழ் காம ஜோக் 25 2009 11 13 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….