எங்க ஓத்தாலும் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 283

அனுப்பியவர் அனாமிகா ல கணக்கு டீச்சர் க்கு கீழ 1 போட்டா என்ன வரும் 1 நம்மாளு குழந்த வரும் டீச்சர் அப்படின்னான் …. டீச்சர் எப்படி கண்ணா ஒன்ன கீழ போட்டு ஓத்தால் என்ன மேல போட்டு ஓத்தால் என்ன எங்க போட்டாலும் குழந்த தானே வரும் ங்கறான் நம்மாளு …. அசைவ நகைச்சுவை நேரம் 6 2011 5 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….