நோய் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 233

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா சலீம் மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்தான் …. அவன் தமிழ் டர்ட்டி அதிகம் படிப்பதால் காமம் சம்மந்த பட்ட நோய்களில் நிபுணராக விரும்பினான் …. அதனால் ஒரு காம நோய் மருத்துவமனையை அணுகினான் …. அங்கே இருந்த பெரிய டாக்டர் அவனி கூடிக் கொண்டு மருத்துவமனை மற்றும் வசதிகளை சுற்றிக் காட்டினார் …. அப்போது ஒரு ஆள் வராந்தாவிலேயே கை முட்டி அடித்துக் கொண்டிருந்தான் …. சலீம் கேட்டான் இவருக்கு என்ன பிரச்சனை- பெரிய டாக்டர் சொன்னார் இவருக்கு இருப்பது அதீத விந்து சுரக்கும் நோய் …. தினமும் இவர் முப்பது முறை உடலில் சுரக்கும் விந்தை வெளியேற்ற வேண்டும் இல்லை என்றால் மரணம் தான் என்றார் …. சலீம் அவர் சொன்னதை குறித்துக் கொண்டான் …. கொஞ்ச நேரம் சுற்றி பார்த்தவுடன் ஒரு ஆள் பெட்டில் படுத்துக் கொண்டு இருக்க ஒரு அழகான நர்ஸ் அவன் பூளை உறிஞ்சிக் கொண்டிருந்தாள் …. சலீம் கேட்டான் இவருக்கு என்ன நோய்- பெரிய டாக்டர் சொன்னார் இவருக்கும் அதே நோய் தான் ஆனால் இது ஸ்பெஷல் வார்டு 27 2010 5 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….