அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 366

அனுப்பியவர் ரகுராமன் அது ஒரு அரசாங்க இலவச பிரசவ ஆஸ்பத்திரி …. சேரியில் இருக்கும் பெண் தன் நாலாவது குழந்தை பிறப்புக்கு இடுப்பு வலியுடன் வந்தாள் …. அந்த டாக்டருக்கு கோவம் ஏன் பொன்னமா …. உனக்கு போன வருடமே சொல்லி இருக்கேன் இல்லை …. இப்படி வருடா வருடம் வயிற்ரை தள்ளி கொண்டு வந்தா எப்படி …. கூப்பிடு உன் புருஷனை டோஸ் விடறேன் என்று …. அந்த பிள்ளைதாச்சி சொன்னாள் அவர் சாது அம்மா …. ஒரு பாவமும் அறியாதவர் …. பக்கத்து வீட்டு காரனை கூப்பிட்டு கண்டியுங்க …. …. ஒருத்தி சினிமாவுக்கு போனாள் …. அவளின் பக்கத்து சீட்டில் ஒரு பையன் வந்து ஒக்காந்தான் …. அவள் சொன்னாள் தம்பி அதுவும் எங்கள் சீட் என்று …. அவன் சொன்னான் நான் உங்க தம்பியும் இல்லை …. உங்க அப்பா எங்க அம்மாவை ஒத்ததும் இல்லை …. அவள் சொன்னாள் நீ சொலுவது சரி …. ஆனால் எங்க அம்மாவை உங்க அப்பா ஓத்து இருக்காரே …. 3 16 2011 8 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….