கல்யாணம் பண்ணது தப்பா போச்சு-4 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 460

எழுதியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா இவரை கல்யாணம் பண்ணது தப்பா போச்சு என்று புலம்புவதில் பல நகைச்சுவையான காரணங்கள் உள்ளன …. அந்த கோணத்தில் சில நகைச்சுவைகள் எழுதுகிறேன் …. இந்த கோணத்தில் முந்தைய நகைச்சுவைகளை கீழே பார்க்கலாம் கல்யாணம் பண்ணது தப்பா போச்சு-1 கல்யாணம் பண்ணது தப்பா போச்சு-2 கல்யாணம் பண்ணது தப்பா போச்சு-3 முதலாமவள் மெக்கானிக்கை கல்யாணம் பண்ணது தப்பா போச்சு இரண்டாமவள் ஏண்டி என்னாச்சு- முதலாமவள் கட்டிலுக்கு கீழே போனாதான் மூடு வருதாம் …. 18 2012 7 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….