எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 509

ஒரு பெண் ஒரு செக்ஸ் நிபுணரிடம் போனாள் …. தன்னை யாராலும் ஓத்து திருப்திபடுத்த முடியவில்லை என்றும் தனக்கு புண்டை அரிப்பு இன்னும் அடங்கவில்லை என்றும் சொன்னாள் …. அதனால் வெளியிலிருந்து சுண்ணியின் நீளத்தைக் கண்டுபிடிக்க ஏதாவது வழி இருக்கிறதா என்று கேட்டாள் …. டாக்டர் சொன்னார் சுண்ணியின் நீளம் பாதங்காலில் நீளத்துடன் ஒத்துப் போகும் …. அதனால் நீளமான பாதங்கால் உடையவனுக்கு சுண்ணியும் நீளமாக இருக்கும் …. அவளும் நீளமான பாதம் உள்ள ஒருவனைத் தேடினாள் …. வேலைக்குக் காத்திருப்போர் வரிசையில் ஒருவனுக்கு நீளமான பாதத்தைப் பார்த்தாள் …. அவனை தன் அறைக்கு கூட்டிச் சென்று ஓக்கவிட்டாள் …. மறுநாள் அவன் எழும்போது அவள் சென்றுவிட்டாள் …. அருகில் 500 ரூபாய் அதோடு ஒரு கடிதம் …. “இந்த பணத்தில் உன் காலுக்குத் தகுந்த செருப்பை வாங்கு …. இன்னும் ஒரு பெண் அதைப் பார்த்து ஏமார வேண்டாம்” 11 2012 4 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….