வயாகரா எதுக்கு அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 377

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா ஒரு வயதான கிழவர் மருந்துக்கடைக்கு சென்றார் …. மருந்துக்கடைக்காரர் வாங்க தாத்தா என்ன வேணும்- கிழவர் வயாகரா வேணும் தம்பி மருந்துக்கடைக்காரர் இந்த வயதிலே நீங்க கூட ஓக்க ஆள் இருக்கா தாத்தா- கிழவர் அட நீ வேற மூத்திரம் போகும்போது கால் நனையாம இருக்கிறதுக்கு நகைச்சுவை நகைச்சுவை நேரம் 28 2011 7 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….