இன்னோரு ஓட்டை அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 278

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா ஒரு இளம்பெண் டாக்டரிடம் சென்றாள் …. தனக்கு குண்டிக்கு அருகே இன்னோரு ஓட்டை போட சொன்னாள் …. அந்த டாக்டர் இந்த புதுமையான வேண்டுகோளை கேட்டு ஏன் இன்னொரு ஓட்டை என்று கேட்டார் …. அதற்கு அந்த பெண் சொன்னாள் இப்போது பொருளாதாரம் நன்றாக முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது தொழில் வளமாக இருக்கிறது நான் இளமையாக இருக்கும்போதே பணக்காரியாக விரும்புகிறேன் அதற்காகத் தான் இன்னொரு கிளை திறக்கிறேன் 30 2011 5 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….