Aaddo-sajjeshan Auto-suggestion Tamil A Jokes 148

Eluthiyathu Priyaakkannu Thanaladsumikku Ippothu Iruppathaividap Periya Mulaikal Veenumnu Aasai
�thirumpa Thirumpa Enakku Onnu Veendumnu Sollikkiddee Irunthaa Athu Kedaichudum�nu Aado-sajjeshan – Adippadaiyila Oru ?paarmulaa Sollittharathaa Daakdar Manoharan Seytha Vilamparatthap Paartthu Thanaladsumi Avarkidda Peeshandaa Rijisdar Seythukkiraa
Avar Avakidda �eppappa Mudiyumo Appallaam �alai Malai Silai Enakkuveenum Periya Mulai�-nnu Sollu
Jananga Naduvula Kadaisip Pakuthiya Veenaa Manasukkulla Sollalaa Aanaa Mun Pakuthiya Thelivaavee Sollu�appathaan Athu E?pekdivvaa Irukkum� Enru Sollik Kodutthaar
Oru Naal Paarkkul Vaakking Pokumpothu Than ?paarmulaavai Thelivaa Sollikkiddee Nadakkiraa
Appa Ethurkka Oru Vaalipan �aalu Theelu Keelu Enakku Veenum Neelap

� Thanaladsumi Ethirppadarathap Paatthu Kadaisi Vaartthaiya Manasukkullayee Sollikkiraan
Ava Avan Kidda Keekkiraa � Neengalum Daakdar Manoharanudaiya Peeshanddaa-� 8211 priyaakkannu 5 2010 8 00 Asaiva Nakaichuvai Neeram
2
0