காமப் பொன்மொழிகள் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 154

கூதிநக்கி பொன்மொழிகள் அரை அரிப்புக்கு மருந்து கால் விரிப்புதான் சண்டையில் இறங்காதீர்கள் புண்டையில் இறங்குங்கள் அடுத்த வீட்டு புண்டையே எடுத்துக்கடி என் தண்டையே கை அடிக்கக் கற்றுக்கொள் …. கவலை உனக்கில்லை ஒத்துக்கொள் ஆசை இருக்கு ஒக்க அதிர்ஷ்டம் இருக்கு கைமுட்டி அடிக்க மலர்ந்த கன்னியை கவிழ்த்து குத்தினால் உள்ளானும் படுமே தோழா கன்னி மேலும் ஆவல் அவள் ஆத்தாள் மேலும் தூவல் 25 2009 12 55 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் காமக் கதைகள் …. 2 …. 0 …. ….