பல் டாக்டர் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 347

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா ஒரு வயதான பெண் பல் டாக்டரிடம் சென்றாள் …. பல் பிடுங்கும் நாற்காலியில் சாய்வாகப் படுத்தவள் மெல்ல தன் சேலையை உயர்த்தினாள் …. டாக்டர் மேடம் நான் பல் டாக்டர் கைனகாலஜிஸ்ட் இல்லை ன்னார் …. அதற்கு அவள் சொன்னாள் பல்லை வெளியே எடுக்க வேண்டும் என் புருஷன் பல்லை 28 2011 7 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….