மூன்று ஆண்கள் அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 279

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா மூன்று நடுத்தர வயது ஆண்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் முதலாமவன் சொன்னான் என் மகளின் அறையில் சிகரெட்டுகளைப் பார்த்தேன் என் மகள் சிகரெட் பிடிக்கிறாள் என்பதை நம்ப முடியலை …. இரண்டாமவன் சொன்னான் என் மகளின் அறையில் ஒரு மது பாட்டிலைப் பார்த்தேன் என் மகள் குடிக்கிறாள் என்பதை நம்ப முடியலை மூன்றாமவன் சொன்னான் என் மகளின் கைப்பையில் ஆணுறைகளைப் பார்த்தேன் …. அவளுக்கு சுண்ணி இருக்குது என்பதை நம்ப முடியலை நகைச்சுவை 31 2011 5 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….