வித்தியாசமா ஓக்கலாமா அசைவ நகைச்சுவை தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 307

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா சுரேஷ் அவன் மனைவியிடம் சொன்னான் நான் தமிழ் டர்ட்டியில் வருகிறா மாதிரி வித்தியாசமா ஓக்கலாமா- மனைவி வித்தியாசமான்னா எப்படி ஓப்பீங்க- சுரேஷ் உன் காதிலே ஓத்து கஞ்சியை காதுக்குளே கொட்டுறேன் மனைவி முடியவே முடியாது நான் செவிடாகிடுவேன் சுரேஷ் நானும் அஞ்சு வருஷமா உன் வாயிலே ஆட்டி வாய்க்குள்ளே தான் கஞ்சியை விடுறேன் நீ ஊமையாகலையே நகைச்சுவை 14 2011 6 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….