வயாகரா அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 349

அனுப்பியவர் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா வருண் தனக்கு ஆண்மையில் பிரச்சனை இருந்ததால் மருத்துவரிடம் சென்றான் …. மருத்துவர் வயாகரா மாத்திரைகளை கொடுத்துவிட்டு அதன் செய்முறை பற்றி விளக்கினார் …. பிறகு பக்க விளைவுகளைப் பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தார் …. மருத்துவர் வயாகரா சாப்பிட்ட பின் இதயம் வேகமாக துடிச்சாலோ வேர்வை அதிகமாக வந்தாலோ உடனே என்னை வந்து பார் மருத்துவர் தொடர்ந்தார் இதை சாப்பிட்டுவிட்டு ஓத்த பிறகும் உன் சுண்ணி விறைப்பாகவே இருந்தால் நர்ஸ் இடைமறித்தாள் என்னை வந்து பார்த்தாலே போதும் 26 2011 7 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. …. ….