ஏதோ பிடிச்சிருக்கு அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 264

அனுப்பியவர் செழியன் பெண் டாக்டர் எனக்கு கூதியில் ஏதோ நோய் பிடிச்சிருக்கு …. மருத்துவர் எத்தனை நாளுக்கு ஒரு முறை உடலுறவு வெச்சுக்கிறீங்க- பெண் என் புருஷன் என்னை ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு முறை தான் ஓக்கிறார் டாக்டர் …. மருத்துவர் அப்படீனா உங்க சாமானில் நோய் பிடிக்கல துரு பிடிச்சிருக்கு 14 2011 5 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….