தும்பிக்கை அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 272

எழுதியவர் அனாமிகா மகள் அம்மா அப்பாவோட வயறு ஏன் பெருசா இருக்கு …. அம்மா வயதுள்ள குட்டி யானை இருக்கு …. மகள் அதனா நேத்து குளிக்கும் போது கீழ தும்பிக்கை தொங்குச்சு 23 2011 5 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் …. 2 …. 0 …. ….