Tamil Kaama Kadhaikal Muthal Paakam : Lathaa Mulaiyai Thadavum Padalam

Valakkampola Intha Maathamum 2vathu Naayitthukkilamai. Naan Eppavum Pol 7 Manikku Eluntheen. En Manaivi Lathaa Elunthu Samaiyal Seythidirunthaal. Naan Veekamaa Pal Thulakkiddu Vara, Lathaa Kaapi Konarnthu Kodutthaal. Vaangi Kudisiddee Sopaavil Amara En Makan Mathan Kannai Theesiddee Vanthaan. Avanukku Vayasu 6 Aakirathu. 2nd Sdeendeerd Padikkaraan. Avanum Pal Thulakki Vara, Kaapiyudan Ukkaanthaan. “mathan Seekkiram Kudisiddu Kilampu. Intha Vaaram Paddi Veeddirku Pokanumla” “o.kee. Daad” Ena, Avan Kaapi Saappididdu Kulikka Ponaan. Samaiyalaraiyilirunthu Kumaar Ena Sattham Keedka, Angee Poneen. “eenga Naan Enna Diras Podarathu.” “neeyaa? Diras Podaaddiyum Sari” Enka, Aval Sirisaal. Pin En Makanai Kulipaadda Lathaa Poka, Oru Valiyaa 9 Manikku Moovarumee Rediyaanom. Neeree En Mamiyaar Veedu. Angee Konja Neeram Irunthiddu, Appadiyee En Manaiviyai Kooddeeddu Kilampineen… “engee?” “engee?” “engee?” Athaitthaanee Keedkareenga. Veerengeenga Okkarathukkuthaan. Athai Unga Veeddileeyee Panna Veendiyathuthaanadaa? Enruthaanee Keedkareenga. Naan Okkalleenga. Lathaa Okka. Okka Porathu Naanillai. Appadinaa Vipasaaramaanu Keeddaraatheenga. Antha Kadhaiyathaan Ungalidam Solla Vareen. Atharku Konjam Pin Nokki Povaam. Appathaan Ungalukku Puriyum. En Peyar Kumaar. En Siru Vayathu Vaalkkaiyelaam Ingu Theevaiyillai. Oru Nalla Palliyil 10m Vakuppu Mudisiddu, Diplamo Padicheen. Athuvarai X Enraal Ennavenree Theriyaatha Enakku. Antha Diplamo Vaalkkai X Kadhai Paditthal, Piddu Padam Paatthal Ena Ellaavarraiyum Katthu Thanthathu. Kadaisiyaa Kaiyadikkirathaiyum Kooda. Aanaal Enakku Kaathalnu Sollumalavukku Ethuvum Nadakkalai. Appadipadda Entha Pennaiyum Naan Paakkavumillai. Diplamo Kireedileeyee Enakku Veelai Kidaichathu. Aanaalum En Perror Ennai Pi.i Padikka Sonnaarkal. Avarkal Varpurutthalin Peeril Pi.i Seerntheen. Athuthaan En Vaalkkaiyai Maarriyathu. Naan Neeree 2m Varudam Seerntheen. Antha Kallooriyil Enga Vakuppil Oru Pennai Kandeen. Konjam Olliyaa, Rompavum Alakaaka, Paakkavee Soopparaana Pikaraaka Irunthaal. Aval Peyarthaan Lathaa. Aval Paakka Rompavum Adakkamaana Pen Maathiri Therinthaal. Avalai Paatthathum Enakkul Kaathal Thonriddathu. Ithu Varai Vaalkkaiyil Entha Pennai Paatthaalum Eppadiyaavathu Aval Pudavaiya Thookki, Pundaiya Paatthidanumnu Maddumee Thoniddiruntha Enakku Muthal Tharam Lathaavai Paatthathum Ivaludanthaan Vaalanumnu Thoniyathu. Avalai Eppadiyaavathu Madakka Ninaicheen. Aanaa, Aval Eppavum Thaniyee Irukkamaaddaal. Avalukku 2 Tholikal. Orutthi Kithaa, Marraval Rokini. Avaluka Rendu Peerum Paakka Alakaakatthaan Iruppaanga. Aanaa, Avanga Eerkanavee Ithee Vakuppil Rendu Peeree Lav Panniddu Irukkaanga. Athila Kithaavoda Aal Peeru Raku. Rokini Aal Peeru Santhuru. Avarkal Rendu Peerum Nerungiya Nanparkal. Ithelaam Therinjikkavee Enakku Oru Varudam Piditthathu. Ennathaan Naan Lav Pannineen Enraalum, Ennaal Lathaavidam Kaathalai Solla Payam. Adikkadi Avalai Paarppeen. Aanaa Naan Lav Panniyathai Enakku Niraiya Nanparkal Irunthaalum, Yaaridamum Sollalai. Lathaavum Ennai Adikkadi Orak Kannaal Paarppaal. Ippadiyeethaan Poyiddirunthathee Thavira, Enakku Avalidam Solla Rompavum Payam. Ippadiyee Kiddathadda 2 Varudam Odiddathu. Tharpothu Naan Ennudaiya Kadaisi Varudatthil Iruntheen. Itharku Meel Porukka Manam Varalai. Athanaal Oru Naal Naanee Thairiyamaaka Lathaavidam Kaathalai Solliddeen. Athil Aachariyam Ennavenraal Avalum En Kaathalai Eetthu Kondaal. Enakku Eerpadda Inpa Athirchiyileeyee Ithuthaan Periyathu. Aval En Kaathalai Eerru Kolvaalena Naan Sarrum Ethirpaakkalai. Naan Rompavum Aananthamadaintheen. Nanparkalukku Direed Ena Oru Kummaalamthaan. Anrilirunthu Lathaavidam Nerungi Palaka Aarampittheen. Avaludan Palakiyathileeyee Therinthathu Aval Rompavum Nalla Kunamudaiyaval Enru. Naan Palaridam Visaaritthuthaanee Lathaavai Patthi Therinthu Kondeen. Engalin Kaathal Rompavum Punithamaanathu. Maasarrathu. Enrelaam Solla Virumpalai. Naan Avalai Kaathalitthaalum Muthal Konja Naadkal Rompavum Adakkamudaneeyee Nadanthu Kondeen. Unmaiyai Sollanumnaa Avalai Thodakkooda Thayakkamaa Irunthathu. Aanaa, Aval Ennai Thoddu, Aditthelaam Peesuvaal. Kaathalittha Konja Naadkalileeyee Nanraaka Veliyee Suttha Aarampitthom. Unmaiyai Sollanumnaa Lathaa Rompavum Alaku. Aval Alakukku Unmaiyil Ennai Kaathalikkiraal Enraal, Nichayam Yaarum Nampa Maaddaarkal. Aam. Lathaa Appadiyor Alaku. Ippadiyee Naadkal Poka, Lathaavoda Tholikal Kithaavum, Rokiniyum Enakku Arimukam Aanaarkal. Avalkalidam Nerungi Palaka Avalkalin Kaathalarkalukku Naan Nerungiya Nanpan Aaneen. Rakuvum, Santhuruvum Kooda Palakip Paarkka Nalla Nanparkalaakatthaan Therinthaarkal. Naan Keedkaamaleeyee Enakku Niraiya Uthavikal Panninaanga. Oru Nalla Nanparkal Kooddamum, Oru Alakaana Kaathaliyum Kidaittha Santhoshatthil Naan Nanraaka Iruntheen. Ennudaiya Braajekddai Kooda Enakkum, Lathaavukkum Oree Peedjaaka Poddaarkal. Ippadiyee Naadkala Kadanthathu. Intha Vaaram Naayitthukkilamai Naanga Padatthukku Pokalaamnu Aydiyaa Poddom. Aanaa, Lathaa Muthalil Varat Thayangiyaval Pin Varuvathaaka Sammathitthaal. Naanum Valakkam Pola Veeddil Oru Poy Solli Kaasu Vaangiddu Lathaavukkaaka Kaalai 9 Manikku Thiyeeddar Vaasalil Kaatthirukka, Lathaa Varalai. Mani Aakiddeeyirunthathu. Naan Rompaneeram Lathaavoda Mopailukku Kaal Seyya, Aval Eduppathaa Theriyalai. Mani 11kku Meelaaka Avalidamirunthu Vanthidirukkeenena Oru Meseej Maddum Vanthathu. Vanthaal 12. 45 Manikku. Enakku Rompa Kopamaa Irunthaalum, Lathaa Rompavum Saari Keeddu Kondaal. Nammathaan Irakka Manam Padaichavangal Aachee. Athanaal Udanee Mannichideen. Sariyena Angeeyee Oru Hoddalil Mathiya Saappaaddai Mudisiddu, Mathiya Shovukku Ponom. Aanaa Mathiyam Sollik Kollum Alavukku Kooddamillai. Appavee Therinjathu Padam Nichayam Mokkaiyaakatthaan Irukkumnu. Unmaiyum Athuthaan. Idaiveelai Varai Naanga Rendu Peerum Jaaliyaaka Kalloori Vaalkkai Parriyum, Engalin Kudumpam Parriyum Jaaliya Peesiddum, Sirichiddum Irunthom. Idaiveelai Vanthathu. Ellaarum Veliyee Poka, Naan Kadaiyila Avalukku Paapkaanum, Ayskireemum Vaangi Vanthu Kodukka, Aval Munnaree Paatroom Poyiddu Vanthu Ukkaanthirunthaal. Appadiyee Saappida Aarampikka, Ayshkireem Mudinju, Paapkaanum Mudiyum Tharuvaayil Padam Poddaarkal. Kathavukal Moodappaddana. Lathaa Ennidam Peesidirukka “eendaa Kumaar, Ippadiyoru Alakaana Pen Unkidda Ukkaanthirukka, Een Ippadi Mokkaiyaa Peesidirukkee?” “ennadi Solree?” “ennadaa Paiyan Nee?” “eey Ennadi.” “sari. Naan Onnu Sollareen Seyyariyaa.” “enna?” “un Kaiya Kondaa.” Avalee En Valathu Kaiyai Edutthaal. Sutthiyum Yaaraavathu Kavanikkaraangalaanu Paatthaal. Pin Sarrum Ethirpaakkaama Aval Thuppaddaavai Vilakki, En Kaiya Avaloda Maarpu Meela Vechu Thuppaddaavai Meelee Poddukiddaal. Aval En Kaiya Aluttha, En Kai Aval Mulaiya Alutthiyathu. Pin Aval Kaiya Edutthiddu “enna Paakkaree. Innumaa Solli Tharanum” Enraal. Oru Pen Ippadi Seyya, Naanenna Ilaichavanaa. Aval Idathu Mulaiya Saidilirunthu Aluttha Aval Braavai Alutthiddu, En Kaikal Mulaikalai Alutthina. Nallaa Panju Maathiri Aval Mulai Kulaiya, Naan Aval Mulaiya Pisainjen. Lathaa “saa Saa” Ena Munakinaal. Naan Lathaa Mulaikalai Mellamaa Thadaviya Padiyee Aluttha, Aval Thuppaddaa Maddum Asainthathu. Aval Appadiyee Padam Paatthiddu Ukkaanthirunthaal. En Saamaan Peenddai Pilanthidum Alavukku Thookkiddu Ninnathu. Enakku Oru Pennidam Ippadi Nadanthukkurathu Ithuthaan Muthal Murai. Lathaavukku Nichayam Alakaana Aappil Mulaikal. Thiyeeddaril Avvalavu Kooddamillai Enpathaal, Engalai Yaarum Santheekikkalai. Udanee Lathaa Kaiyedukka Sonnaal. Naanum Payanthiddu Kaiyedutthida, Aval Sudithaarai Mella Meelee Thookki Ukkaanthaal. Pin Marupadiyum Ennai Kaayadikka Solla, Naan Marupadiyum Pisainjen. Ippadiyee Poka Sarrum Ethirpaaraamal En Saamaan Peend Meel Kai Vechaal. Enakku Aval Kai Paddathum Athirnthee Poneen. Pin Aval Mella En Kaathil “payappadaathee.” Ena Sirikka, Naan Nadappathu Nadakkaddum Ena Viddida, Aval Kai En Peenddai Thadaviyathu. Naan Aval Mulaiyayee Kasakkiddu Iruntheen. Antha Panju Panthukal Enakku Rompavum Pidichirunthathu. Naan Lathaa Mulaiya Alutthiddee Irukka, Saddena En Peend Zippai Kaladdinaal. Sarrum Ethirpaakkaama En Jattiya Vilakki, Saamaanai Veliyeeyedutthaal. Aval Kai Paddathum, En Saamaanil 100 Vaads Minsaaram Paaynja Maathiri Irunthathu. Ippo Avalukku Pathilaa Naan Munaka, En Saamaanai Alakaaka Uruki Viddaal. Oru Pennin Kai En Saamaanai Thadavuvathu Ithuvee Muthal Murai. Aval Kai Paddathum Sorkkatthil Mithakka, Lathaa En Kaathil “kumaar Eppadiyirukku!” Ena Asaddu Sirippu Sirichaal. Aval Rendu Tharam Urukivi Ddathum Enakku Thanni Vara Maathiri Irunthathu. Naan Lathaavidam “lathaa Varuthudi”enka, Aval Saddena En Saamaanai Kil Nokki Thiruppinaal. Ethiriliruntha Seerin Mithu En Sunnit Thanni Paaynthathu. Ennaal Antha Inpatthai Porutthukka Mudiyalai. Appadiyee Naan Avalin Kaiyai Pidisikka Kadaisi Soddu Varai Veliyeeriddathu. Naan En Karcheeppaal Peenddin Meel Padinthiruntha Kanjiyai Thodachiddu Amara, Lathaa Eethum Theriyaa Paappaa Maathiri Amarnthirunthaal. Padam Mudiyum Varai Eethum Peesalai. Pin Padam Mudinjathum Oruvar Mukatthai Oruvara Paatthu Sirisiddee Veliyee Vanthom. Aval Paikil Amara, Naan Avalai Aval Veeddil Diraap Panniddu En Veedu Vanthideen. Piraku Iravu Thoongum Pothu Muthal Muraiyaa Lathaa Seytha Inpatthai Ninaitthu Kaiyadisiddu Thoongiddeen. Aduttha Naal Kaalai Valakkam Pola Kaaleej Vara,lathaa Eethum Theriyaatha Paappaa Maathiri Vanthirunthaal. Rendu Peerum Oruvar Mukampaatthu Oruvar Sirichikiddom. Pin Eppavum Naanga 6 Peerthaan Onnaa Ukkaanthu Saappiduvom. Appa Lathaa Ennidam Nallaa Peesinaal. Oru Veelai Aval Tholikalukku Theriya Koodaathena Maraikkiraalo Ena Ninaicheen, Appadiyee Vidduda 2 Naadkal Senrathu. Puthankilamai Kaaleej Mudichu Pokaiyila Lathaa Seekkiram Poyiddaal. Naan Leepilirunthathaal Avalai Paakka Mudiyalai. Aval Tholikalidam Peesiddu Vanthidirukka, Kithaa Thideerena Ennidam “kumaar Naayitthukkilamai Engee Poyiruntheenga.” “engeeyum Pokaliyee”enka, Kithaa Udanee “poy. Lathaavudan Padatthukku Poyirunthiyaam. Angee Oree Vilaiyaaddaam” Enraalkal Korashaaka. Naan Vedki Thalaikuniya Rokini “engalaiyelaam Padatthukku Kooppiddaa Vara Maaddeenaa Solla Porom.” Ena Oru Maathiriyaaka Sirichaal. Aval Sirippin Arttham Enakku Purinthathu. Kithaavum Athee Pol Sirikka, Naan Enna Peesuvathenree Theriyaama Appadiyee Summaa Vantheen. Pin Avalkal Poyida, Veeddirku Poneen. Avalkal Peesiyathu Enakku Pidikkalai. Aduttha Naal Naan Vanthathum Lathaavidam Intha Visayatthai Solliddeen. Lathaa Mukam Vaadiyathu. Avalkalidam Keedpathaaka Sonnaal. Aanaa Anru Naan Paakkumpothu Avalkalidam Jaaliyaathaan Peesinaal. Aduttha Naal Mathiyam Saappida Pokaiyil Lathaa Vara Leeddaanathu. Appo Kithaa Ennidam “deey Kumaar. Atharkul Lathaakidda Solliddiyaa” Enka, Naan Eethum Peesaama Ninreen. Udanee Rokini “vidudi, Etthanai Naal Thaanena Paakkalaam”enka, Lathaa Vanthidaal. Rokini Sonnathan Arttham Enakku Puriyalai. Lathaa Avalkalidam Sandai Poddalaa? Enna Nadanthathena Enakku Eethumee Puriyalai. Anru Kaaleej Mudikaiyila Rokini Ennidam “intha Naayiru Engaைyum Poyidaathee. Unnidam Konjam Peesanum, Mid Pannalaam” Ena Solliddu Ponaal.